Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Borgmästare, Świdnica

 Beata Małgorzata MOSKAL-SŁANIEWSKA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • polska

Land som företräds

Polen

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Arbetsgruppen för Ukraina