Bronius MARKAUSKAS

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Distriktsfullmäktige, Klaipėda

 Bronius MARKAUSKAS

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • litauiska

Land som företräds

Litauen

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet

Medlem

  • Utvidgningsdagen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro
  • Litauiska delegationen
  • Arbetsgruppen för Ukraina