Sylvie MARCILLY

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Departementsfullmäktige, Charente-Maritime

 Sylvie MARCILLY

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Franska delegationen