Urmas KLAAS

Företrädare för ett lokalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Stadsfullmäktige, Tartu

 Urmas KLAAS

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • estniska

Land som företräds

Estland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Estniska delegationen