Sara HEELGE VIKMÅNG

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Huddinge kommun

 Sara HEELGE VIKMÅNG

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • svenska
  • engelska

Land som företräds

Sverige

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll