Ramūnas GODELIAUSKAS

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Distriktsfullmäktige, Rokiškis

 Ramūnas GODELIAUSKAS

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Språk

  • litauiska

Land som företräds

Litauen

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll