Cécile GALLIEN

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunen Vorey (departementet Haute-Loire)

 Cécile GALLIEN

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Franska delegationen