Raimonds ČUDARS

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Salaspils

 Raimonds ČUDARS

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • tyska
  • engelska
  • lettiska

Land som företräds

Lettland

Region som företräds

Latvia

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll