Andreas DITTMANN

Företrädare för ett lokalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Sachsen-Anhalts delstatsparlament

 Andreas DITTMANN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier