Anita PIJPELINK

Ledamot, provinsstyrelsen, Zeeland

 Anita PIJPELINK

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Nederländerna

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

04.10.2019

Kontaktuppgifter

 
Innehåll