Marco MARSILIO

Regionpresident, Abruzzerna

 Marco MARSILIO

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

 • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

 • italienska
 • engelska

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Abruzzo

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

13.05.2019

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • ECR-gruppen

Medlem

 • Mellanregionala gruppen ”Adriatisk-joniska regionen”
 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • Ordförandekonferensen
 • MG Bilindustrins framtid
 • Italienska delegationen