Malte KRÜCKELS

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Thüringens delstatsparlament

 Malte KRÜCKELS

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen