Suzanne FRANK

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Kronobergs läns landsting

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • svenska
  • engelska

Land som företräds

Sverige

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

05.03.2019

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll