Pedro Miguel César RIBEIRO

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunstyrelsen, Almeirim

 Pedro Miguel César RIBEIRO

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • portugisiska
  • engelska

Land som företräds

Portugal

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

06.11.2018

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll