Cécile HEMMEN

Ledamot, kommunfullmäktige, Weiler-la-Tour

 Cécile HEMMEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • franska

Land som företräds

Luxemburg

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

13.07.2018

Kontaktuppgifter

 
Innehåll