Barbara EIBINGER-MIEDL

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Steiermarks delstatsregering

 Barbara EIBINGER-MIEDL

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • tyska
  • italienska
  • engelska

Land som företräds

Österrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

17.02.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll