Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Regionansvarig; vice ordförande, stadsfullmäktige, Rovaniemi

 Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • svenska
  • engelska
  • finska

Land som företräds

Finland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

29.01.2018

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Östersjöregioner
  • ReK:s presidium
  • Finländska delegationen