Ionel ARSENE

Ordförande, distriktsfullmäktige, Neamţ

 Ionel ARSENE

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • rumänska
  • engelska

Land som företräds

Rumänien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

03.04.2017

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Rumänska delegationen