Yolaine COSTES

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Regionfullmäktige, Réunion

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Franska delegationen