Tjisse STELPSTRA

Ledamot, provinsstyrelsen, Drenthe

 Tjisse STELPSTRA

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • nederländska
  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Nederländerna

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.10.2019

Kontaktuppgifter