Stefan RADEV

Borgmästare, Sliven

 Stefan RADEV

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • bulgariska
  • engelska

Land som företräds

Bulgarien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

14.06.2016

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Bulgariska delegationen