Roberto CIAMBETTI

Ordförande och ledamot, regionfullmäktige, Venetien

 Roberto CIAMBETTI

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • italienska
  • engelska

Land som företräds

Italien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

03.07.2018

Kontaktuppgifter

Sociala medier