Jonny LUNDIN

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Västernorrlands läns landsting

 Jonny LUNDIN

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • svenska
  • franska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Mellersta Norrland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Utvidgningsdagen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien
  • Svenska delegationen