Marian Adam BURAS

Borgmästare, Morawica

 Marian Adam BURAS

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Språk

  • polska

Land som företräds

Polen

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2015

Kontaktuppgifter

 
Innehåll