Algirdas NEIBERKA

Ledamot, distriktsfullmäktige, Vilkaviškis

No photo available

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • litauiska

Land som företräds

Litauen

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2015

Kontaktuppgifter

 
Innehåll