Jan DURNEZ

Företrädare för ett regionalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Provinsfullmäktige, West-Vlaanderen

 Jan DURNEZ

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • franska
  • engelska
  • nederländska

Land som företräds

Belgien

Region som företräds

Vlaams Gewest

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll