Jens Bo IVE

Borgmästare, Rudersdal

 Jens Bo IVE

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

08.07.2014

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Danska delegationen