Martin PŮTA

Regionpresident, Liberec

 Martin PŮTA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • tjeckiska
  • engelska
  • tyska
  • polska

Land som företräds

Tjeckien

Region som företräds

Severovychod

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

23.09.2013

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • ReK:s toppmöte
  • MG Gränsöverskridande samarbete
  • Tjeckiska delegationen