Herwig SEISER

Ledamot, Kärntens delstatsparlament

 Herwig SEISER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

18.06.2013

Kontaktuppgifter

 
Innehåll