Csaba BORBOLY

Ordförande, distriktsfullmäktige, Harghita

 Csaba BORBOLY

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • ungerska
  • engelska
  • rumänska

Land som företräds

Rumänien

Region som företräds

Centru

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.10.2012

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet
  • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

  • MG Karpaterna
  • MG Bilindustrins framtid
  • Rumänska delegationen