Sebihan MEHMED

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunen Krumovgrad

 Sebihan MEHMED

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • bulgariska

Land som företräds

Bulgarien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

10.07.2012

Kontaktuppgifter

 
Innehåll