Lyudmil VESSELINOV

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunen Popovo

 Lyudmil VESSELINOV

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • bulgariska
  • tyska

Land som företräds

Bulgarien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll