Marie-Louise RÖNNMARK

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Umeå kommun

 Marie-Louise RÖNNMARK

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)

Språk

  • svenska
  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Ovre Norrland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Svenska delegationen