Jelena DRENJANIN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Huddinge kommun

 Jelena DRENJANIN

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • svenska
  • kroatiska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Stockholm

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

24.01.2011

Kontaktuppgifter

Sociala medier