Jean-Luc VANRAES

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Uccle/ Ukkel

 Jean-Luc VANRAES

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Belgien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2010

Kontaktuppgifter