Malina EDREVA

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Sofia

 Malina EDREVA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • bulgariska
  • franska

Land som företräds

Bulgarien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

14.06.2016

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Vice ordförande

  • ReK:s presidium

Medlem

  • Bulgariska delegationen