Kata TÜTTŐ

Vice överborgmästare, Budapest

 Kata TÜTTŐ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

 • ungerska
 • engelska

Land som företräds

Ungern

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Förste vice ordförande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet
 • ENVE-utskottets samordnare

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet

Medlem

 • Tillfälliga kommittén för översyn av arbetsordningen
 • Ordförandekonferensen
 • ReK:s delegation till konferensen om Europas framtid
 • Corleap
 • PRESIDIESAMMANTRÄDE INOM CORLEAP
 • Ambassadörer för borgmästaravtalet
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • Ungerska delegationen