Kata TÜTTŐ

Vice överborgmästare, Budapest

 Kata TÜTTŐ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • ungerska
  • engelska

Land som företräds

Ungern

Region som företräds

Kozep-Magyarorszag

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier