Ilmar REEPALU

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Skåne läns landsting

 Ilmar REEPALU

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • svenska
  • estniska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Sydsverige

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

28.06.2007

Kontaktuppgifter