Markku MARKKULA

Ordförande, landskapsstyrelsen, Nylands förbund

 Markku MARKKULA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

 • finska
 • svenska
 • engelska
 • tyska

Land som företräds

Finland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2010

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Finländska delegationen

Vice ordförande

 • ReK:s presidium

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet
 • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

 • Tillfälliga kommittén för översyn av arbetsordningen
 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • MG Östersjöregioner
 • Corleap
 • Ambassadörer för borgmästaravtalet
 • ENVE-utskottets samordnare
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • MG Hälsa