Pascal SMET

Statssekreterare med ansvar för europeiska och internationella förbindelser, huvudstadsregionen Bryssels regering

 Pascal SMET

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • franska
  • nederländska

Land som företräds

Belgien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Belgiska delegationen