Zlatko ZHIVKOV

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunen Montana

 Zlatko ZHIVKOV

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • bulgariska
  • tyska

Land som företräds

Bulgarien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

02.10.2008

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Bulgariska delegationen