Kurmet MÜÜRSEPP

Företrädare för ett lokalt organ med politisk ansvarsskyldighet gentemot en fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Antsla

 Kurmet MÜÜRSEPP

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • estniska
  • engelska

Land som företräds

Estland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

01.02.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll