Opinion Factsheet  

Makroregionalne strategije na primeru Podonavja: okvir za spodbujanje nadnacionalnih grozdov

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 6422/2018
Rapporteur: 
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 26/06/2019