Thomas Gottfried SCHMIDT

minister za regionalni razvoj v deželni vladi, Saška

 Thomas Gottfried SCHMIDT

Politična skupina

EPP (Skupina Evropske ljudske stranke)

Komisije

  • ECON (komisija za ekonomsko politiko)
  • ENVE (komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo)

Jeziki

  • nemščina
  • angleščina

Država, ki jo zastopa

Nemčija

Članstvo v Evropskem odboru regij od

26.01.2020

Kontaktni podatki

 
Vsebina

Organi

Poročevalec(-ka)

  • 7. mandat – komisija ECON

Članstvo

  • Medregionalna skupina za prihodnost avtomobilske industrije
  • Nemška delegacija