Opinion Factsheet  

Makroregionálne stratégie, ako napr. stratégia pre podunajskú oblasť: rámec na podporu nadnárodných klastrov

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 6422/2018
Rapporteur: 
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 26/06/2019