Opinion Factsheet  

Regionálny prehľad výsledkov inovácie a jeho vplyv na regionálne miestne orientované politiky

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 517/2020
Rapporteur: IRUJO AMEZAGA Mikel
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 14/10/2020