Opinion Factsheet  

Demografické zmeny: návrhy na meranie a riešenie ich negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4647/2019
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020