Opinion Factsheet  

Zmena smernice o energetickej efektívnosti v záujme dosiahnutia nových cieľov v oblasti klímy do roku 2030 neoficiálny preklad

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4548/2021
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date: 28/04/2022
 
Share: