Opinion Factsheet  

Fungovanie systému obchodovania s emisiami (ETS) a mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM) v záujme miest a regiónov EÚ

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4546/2021
Rapporteur: KURZ Peter
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 28/04/2022
 
Share: