Opinion Factsheet  

Digitálna Európa pre všetkých: ponúkať inteligentné a inkluzívne riešenia v praxi

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3332/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 09/10/2019